Szolgáltatások

Könyvelés

Vállaljuk társas és egyéni vállalkozások, valamint civil szervezetek egyszeres, vagy kettős könyvvezetését, melyet gyakorlott és felkészült szakemberek végeznek.

A rendszeres továbbképzéseknek köszönhetően kollégáink naprakészek a hatályos jogszabályok, rendelkezések és előírások tekintetében, a sok éves gyakorlatuk és tapasztalatuk alapján nem akad olyan probléma, amelyre ne találnának megoldást. Munkájukat vezetői szemlélettel, a tulajdonosok érdekeit szem előtt tartva végzik, miközben a rájuk bízott, illetve munkájuk során tudomásokra jutott üzleti információkat bizalmasan kezelik.

A precizitás és a pontosság alapelvünk, nagy figyelmet fordítunk a határidők betartására.

Irodánk rendelkezik felelősség biztosítással annak érdekében, hogy anyagi felelősséget tudjon vállalni az esetlegesen elkövetett, munkánkból adódó hibákért, tévedésekért vagy mulasztásokért.

Könyvelési szolgáltatásunk az alábbi folyamatokat foglalja magába a teljesség igénye nélkül:

 • könyvelés és az ezzel kapcsolatos tevékenységek teljes körű ellátása
 • könyvelési rendszer kialakítása, meglévő felülvizsgálata
 • a bevallási kötelezettség keretében beadandó havi, negyedéves vagy éves adóbevallások, valamint egyéb más bevallások elkészítése és elektronikus benyújtása
 • havi pénzügyi zárások elvégzése
 • éves zárások elvégzése
 • éves beszámolók elkészítése és benyújtása
 • vevő-szállítói számlák, bank, házi pénztár és tárgyi eszközök könyvelése
 • felkészülés az éves könyvvizsgálatra
 • számlázóprogram használatbavételének és selejtezésének NAV bejelentése
 • bizonyos, online pénztárgéppel kapcsolatos adminisztrációs feladatok
 • köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel ügyintézése
 • könyvvizsgálati asszisztencia
 • a társaság igényeinek megfelelően kialakított havi menedzsment-jelentéscsomag elkészítése
 • speciális pénzügyi adatszolgáltatások a tulajdonosok részére, illetve a banki hitelfelvételhez szükséges speciális adatszolgáltatások.

 

Bérszámfejtés és TB ügyintézés

Egy vállalkozás költségeinek meghatározó tényezője a munkavállalóknak kifizetett bérek és azok járulékai, ezért a bérek pontos kalkulációja kiemelten fontos terület ügyfeleink részére.

A költségek optimalizálását szem előtt tartva fontosnak tartjuk, hogy a többféle foglakoztatási formák közül megtaláljuk azt, ami a vállalkozás és a foglalkoztatottak megelégedettségét szolgálja és jól felfogott érdekünk, hogy minden fizetés, járulék és levonás megfelelően legyen elszámolva és átutalva.

A folyamatos jogszabályi változások és a meglévő szabályozás szerteágazó rendelkezései miatt különös figyelmet fordítunk arra, hogy a szakmailag felkészült, gyakorlott kollégáink folyamatos továbbképzésben részesüljenek.

Bérszámfejtés keretein belül a következő tevékenységeket végezzük:

 • Havi bérszámfejtés és azzal kapcsolatos nyomtatványok elkészítése és átadása az ügyfélnek ( bérlap, utalási listák, stb)
 • Jövedelmek és járulékok elektronikus adatszolgáltatása
 • Dolgozói egységek (munkahelyek) szerinti nyilvántartás vezetése
 • Bérfeladás készítése
 • Fizetendő adó – és járuléklista készítése, továbbítása
 • Bérstatisztika készítése
 • Bevallás az államháztartással szembeni kötelezettségekről és követelésekről
 • Dolgozói levonások nyilvántartása
 • Cafetéria rendszer nyilvántartása
 • Társadalombiztoítási ellátásokhoz kapcsolódó munkáltatói igazolások elkészítése és elküldése az illetékes hatóságok felé
 • Munkavállalók be- és kiléptetésével kapcsolatos bejelentések megtétele és a hozzákapcsolódó munkaügyi papírok elkészítése
 • TB kifizetőhelyi számfejtés és azzal kapcsolatos adatszolgáltatások elkészítése

 

Adótanácsadás

Nagy kihívás a cégek számára, hogy időben megtudják, milyen mértékeben érinti őket a hazai adórendszer folyamatos változása. A nemzetközi és hazai adórendszerek számos jogszerű adótervezési konstrukciót kínálnak, de egyúttal számtalan kockázatot is jelentenek nem megfelelő tervezés esetén.

Szolgáltatásunkkal feltárjuk azokat a legális lehetőségeket, melyekkel ügyfeleinknek jelentős adómegtakarítása származhat, és elkerülhetik a fölösleges adóterhelést.

Adózási konstrukciókkal segítünk csökkenteni ügyfeleink adóterhelését és egyúttal feltárjuk a számviteli, adózási gyakorlatukban megjelenő kockázatokat.

Előzetes adó és számvitelei audit során jelentős segítséget nyújtunk az adóellenőrzésekhez és kiutalás előtti ellenőrzésekhez kapcsolódó felkészülésben. Felkérésre részt veszünk a NAV ellenőrzésekben, képviselve az ügyfeleink pénzügyi-adózási érdekeit.

Komplex adózási kérdésekben állásfoglalás kéréseket fogalmazunk meg és terjesztünk a NAV és NGM illetékes szervei felé.

 

Az ellenőrzés, mint az adókötelezettségek számonkérése az a találkozási pont, ahol az adóhatósági akarat szembesül a vállalkozói érdekekkel.

Ez jellemzően az adóhatósági ellenőrzés, nyilatkozatok, helyszíni operatív és EKÁER ellenőrzések során következik be. Az ellenőrzések során kerülhetnek felszínre a számviteli, adózási hiányosságok, melyeknek lehetnek pénzügyi, egyéb szankciós következményei.

Az adóhatósági képviselet során cégünk a több évtizednyi tapasztalat birtokában tudja felkészíteni a cégeket az ellenőrzésre, minimalizálva ezzel a kockázati pontokat.

Átvállaljuk a cégek képviselői válláról a NAV előtti képviselet terheit az ellenőrzés teljes folyamata alatt, úgy a személyes jelenléttel, mint a NAV által működtetett elektronikus felületeken.

Az adóellenőrzések során feltárt adók esetében minden adóhatósági és jogi fórumon, minden jogi eszközzel fellépünk a veszteségek és joghátrányok minimalizálása érdekében.

 

Munkaügyi képviselet

A különböző munkaügyi ellenőrzések során az eljáró hatóság által megállapított hiányosságok védelme, felebezés, vagy csak a munkaügyi képviselet ellátásában az elmúlt évtizedekben jelentős gyakorlatra tettünk szert. Ügyfeleink munkavállalóinak száma meghaladja a tízezer főt, ezért nem csak szakmai tudásunk, de gyakorlatunk is megvan ezen eljárások sikeres lebonyolításához. 

Több ügyfelünk a munkaügyi képviseleti kérdéseket saját, házon belüli munkaügyi eljárások szabályos lebonyolításában látja. Ilyen lehet például egy alkalmazott figyelmeztetése, szankcionálása, elbocsátása vagy éppen jutalmazása. Ezek jogi hátteréről, esetleges jogkövetkezményeiről, vagy adóvonzatairól viszonylag ritkán van átfogó tudása a vezetőknek, hiszen ezek alkalmazása eseti és ritka a működésük során. A Keller könyvelő iroda szaktudására és javaslataira ilyen esetekben is maximálisan támaszkodhat. 

Pénzügyi tanácsadás

Ügyfeleink gyakran fordulnak hozzánk nem csak könyvelési, de egyéb pénzügyi kérdéseikkel is. Lehetnek ezek szerződések, hitelszerződések, lízingszerződések, befektetési lehetőségek, vagy hitelfelvétel előtti segítség kérés. Egyetlen egy cégvezetőtől sem elvárható, hogy ezekben a témakörökben folyamatosan aktív és a piaci lehetőségekre, gyakorlatokra kiterjedő maximális tudással és információkkal rendelkezzen. Számunkra viszont az információk ismerete, a lehetőségek feltárása elengedhetetlen. Már csak ügyfélbázisunk szerteágazó kérdéseiből is rengeteg hasznos tudáshoz jutunk, vagy szerzünk be. De mi ennél is tovább megyünk! A legtöbb Magyarországon működő pénzintézettel kapcsolatban állunk ügyfeleink révén, így az egyes termékekről, árazási lehetőségekről, speciális megoldási lehetőségekről mindig első kézből kapunk információt.

Nincs olyan hét, hogy ne segítenénk egy hitel kérelem összeállításában, a szükséges dokumentumok elkészítésében. Mi nem csak adunk egy főkönyvet, hanem aktívan segítünk is az abban szereplő tételek értelmezésében, hiszen egy hitelbírálat, vagy felülvizsgálati kérelem során Önnek magabiztosan kell tudni válaszolni bármilyen felmerülő kérdésre.

Úgy érzi, hogy vállalkozása fejlődéséhez forrásokra lenne szüksége? Nem tudja eldönteni, hogy a tucatnyi piacon lévő ajánlat között mi a különbség, és az Ön számára melyik lenne az ideális választás? Tart a szerződésbe foglaltaktól, szeretné azokat alaposabban is megérteni? A Keller könyvelő iroda segít megválaszolni ezeket a kérdéseket, sőt még ennél is többet!

Székhelyszolgálat

Ha már sokszor került kellemetlen helyzetbe a szolgáltatók, partnerek előtt, mert postai küldeményeit nem kapta meg, vagy megkímélné magát attól, hogy a hivatalos szervek egy esetleges ellenőrzés miatt váratlanul felkeressék otthonában, akkor nálunk jó helyen jár! Mi levesszük a válláról ezeket a terheket, nem kell vesződnie az ezzel kapcsolatos adminisztrációs ügyintézéssel. Irodánk nagy tapasztalattal és hozzáértéssel biztosítja cége, egyéni vállalkozása székhelyét.

Székhelyszolgálat szolgáltatást igénybe vevő Ügyfeleinknek 95%-ban könyvvezetési szolgáltatást is nyújtunk, így ha vállalkozna, esetleg könyvelőirodát váltana, gondoljon a vállalkozása székhelyére is. Gördülékeny ügyintézés, precíz munkavégzés jellemzi kollégáinkat, mely elengedhetetlen egy professzionális székhely szolgáltató esetében. A Megbízó részére a székhelyre érkező küldeményeket még aznap, de legkésőbb a kézbesítést követő munkanap e-mailben továbbítjuk, a könyvelésre vonatkozó küldemények a cégreferens könyvelő részére átadásra kerülnek, csökkentve ezzel Ügyfeleink ügyintézési terheit, megspórolva nekik időt és energiát. Természetesen a szolgáltatást azon Ügyfelek is igénybe vehetik, akiknek a székhelyszolgáltatáson kívül más szolgáltatást nem nyújtunk. A Megbízó kérésére – amennyiben nem a Megbízó jár el, úgy a meghatalmazás ellenében – postai úton érkezett iratokat átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával nyitvatartási időben előre egyeztetett időpontban átadjuk. Külön igény esetén a Megbízó által megjelölt iratokat térítésmentesen postai úton továbbítjuk az általuk megadott postai címre.  A Megbízót egy esetleges székhelyszolgáltatás ellenőrzéskor képviseljük. Ehhez a Megbízónknak nem kell mást tennie, mint biztosítani részünkre a szerződéskötés létrejöttekor az aktuális cégiratokat, illetve a változásokról a módosító iratokat, továbbá a küldemények átvételéhez szükséges postai meghatalmazást.

A székhelyszolgáltatás létrejöttéhez szükséges ügyintézési idő minimális, csupán pár lépésből áll, melyek a következők: A Megbízónak az általunk aláírt székhelyhasználati nyilatkozatot el kell küldenie a megbízott ügyvédnek, aki továbbítja ezt a Cégbíróság felé, így a székhely bejegyzésre kerül. A megbízási szerződés, valamint a postai küldemények átvételéhez szükséges postai meghatalmazás mindkét fél által aláírásra kerül, a cégtábla kihelyezéséről gondoskodunk, a székhelyszolgáltatás tényét bejelentjük a NAV felé. Így Megbízónk kényelmesen, otthonukból e-mailben követhetik nyomon a beérkező küldeményeket. Miért vesződne a postán sorban állással, ha ilyen egyszerűen is kézhez kaphatja küldeményeit?!