Szolgáltatások

Könyvelés

Vállaljuk társas és egyéni vállalkozások, valamint civil szervezetek egyszeres, vagy kettős könyvvezetését, melyet gyakorlott és felkészült szakemberek végeznek.

A rendszeres továbbképzéseknek köszönhetően kollégáink naprakészek a hatályos jogszabályok, rendelkezések és előírások tekintetében, a sok éves gyakorlatuk és tapasztalatuk alapján nem akad olyan probléma, amelyre ne találnának megoldást. Munkájukat vezetői szemlélettel, a tulajdonosok érdekeit szem előtt tartva végzik, miközben a rájuk bízott, illetve munkájuk során tudomásokra jutott üzleti információkat bizalmasan kezelik.

A precizitás és a pontosság alapelvünk, nagy figyelmet fordítunk a határidők betartására.

Irodánk rendelkezik felelősség biztosítással annak érdekében, hogy anyagi felelősséget tudjon vállalni az esetlegesen elkövetett, munkánkból adódó hibákért, tévedésekért vagy mulasztásokért.

Könyvelési szolgáltatásunk az alábbi folyamatokat foglalja magába a teljesség igénye nélkül:

 • könyvelés és az ezzel kapcsolatos tevékenységek teljes körű ellátása
 • könyvelési rendszer kialakítása, meglévő felülvizsgálata
 • a bevallási kötelezettség keretében beadandó havi, negyedéves vagy éves adóbevallások, valamint egyéb más bevallások elkészítése és elektronikus benyújtása
 • havi pénzügyi zárások elvégzése
 • éves zárások elvégzése
 • éves beszámolók elkészítése és benyújtása
 • vevő-szállítói számlák, bank, házi pénztár és tárgyi eszközök könyvelése
 • felkészülés az éves könyvvizsgálatra
 • számlázóprogram használatbavételének és selejtezésének NAV bejelentése
 • bizonyos, online pénztárgéppel kapcsolatos adminisztrációs feladatok
 • köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel ügyintézése
 • könyvvizsgálati asszisztencia
 • a társaság igényeinek megfelelően kialakított havi menedzsment-jelentéscsomag elkészítése
 • speciális pénzügyi adatszolgáltatások a tulajdonosok részére, illetve a banki hitelfelvételhez szükséges speciális adatszolgáltatások.

 

Bérszámfejtés és TB ügyintézés

Egy vállalkozás költségeinek meghatározó tényezője a munkavállalóknak kifizetett bérek és azok járulékai, ezért a bérek pontos kalkulációja kiemelten fontos terület ügyfeleink részére.

A költségek optimalizálását szem előtt tartva fontosnak tartjuk, hogy a többféle foglakoztatási formák közül megtaláljuk azt, ami a vállalkozás és a foglalkoztatottak megelégedettségét szolgálja és jól felfogott érdekünk, hogy minden fizetés, járulék és levonás megfelelően legyen elszámolva és átutalva.

A folyamatos jogszabályi változások és a meglévő szabályozás szerteágazó rendelkezései miatt különös figyelmet fordítunk arra, hogy a szakmailag felkészült, gyakorlott kollégáink folyamatos továbbképzésben részesüljenek.

Bérszámfejtés keretein belül a következő tevékenységeket végezzük:

 • Havi bérszámfejtés és azzal kapcsolatos nyomtatványok elkészítése és átadása az ügyfélnek ( bérlap, utalási listák, stb)
 • Jövedelmek és járulékok elektronikus adatszolgáltatása
 • Dolgozói egységek (munkahelyek) szerinti nyilvántartás vezetése
 • Bérfeladás készítése
 • Fizetendő adó – és járuléklista készítése, továbbítása
 • Bérstatisztika készítése
 • Bevallás az államháztartással szembeni kötelezettségekről és követelésekről
 • Dolgozói levonások nyilvántartása
 • Cafetéria rendszer nyilvántartása
 • Társadalombiztoítási ellátásokhoz kapcsolódó munkáltatói igazolások elkészítése és elküldése az illetékes hatóságok felé
 • Munkavállalók be- és kiléptetésével kapcsolatos bejelentések megtétele és a hozzákapcsolódó munkaügyi papírok elkészítése
 • TB kifizetőhelyi számfejtés és azzal kapcsolatos adatszolgáltatások elkészítése

 

Adótanácsadás

Nagy kihívás a cégek számára, hogy időben megtudják, milyen mértékeben érinti őket a hazai adórendszer folyamatos változása. A nemzetközi és hazai adórendszerek számos jogszerű adótervezési konstrukciót kínálnak, de egyúttal számtalan kockázatot is jelentenek nem megfelelő tervezés esetén.

Szolgáltatásunkkal feltárjuk azokat a legális lehetőségeket, melyekkel ügyfeleinknek jelentős adómegtakarítása származhat, és elkerülhetik a fölösleges adóterhelést.

Adózási konstrukciókkal segítünk csökkenteni ügyfeleink adóterhelését és egyúttal feltárjuk a számviteli, adózási gyakorlatukban megjelenő kockázatokat.

Előzetes adó és számvitelei audit során jelentős segítséget nyújtunk az adóellenőrzésekhez és kiutalás előtti ellenőrzésekhez kapcsolódó felkészülésben. Felkérésre részt veszünk a NAV ellenőrzésekben, képviselve az ügyfeleink pénzügyi-adózási érdekeit.

Komplex adózási kérdésekben állásfoglalás kéréseket fogalmazunk meg és terjesztünk a NAV és NGM illetékes szervei felé.

 

Az ellenőrzés, mint az adókötelezettségek számonkérése az a találkozási pont, ahol az adóhatósági akarat szembesül a vállalkozói érdekekkel.

Ez jellemzően az adóhatósági ellenőrzés, nyilatkozatok, helyszíni operatív és EKÁER ellenőrzések során következik be. Az ellenőrzések során kerülhetnek felszínre a számviteli, adózási hiányosságok, melyeknek lehetnek pénzügyi, egyéb szankciós következményei.

Az adóhatósági képviselet során cégünk a több évtizednyi tapasztalat birtokában tudja felkészíteni a cégeket az ellenőrzésre, minimalizálva ezzel a kockázati pontokat.

Átvállaljuk a cégek képviselői válláról a NAV előtti képviselet terheit az ellenőrzés teljes folyamata alatt, úgy a személyes jelenléttel, mint a NAV által működtetett elektronikus felületeken.

Az adóellenőrzések során feltárt adók esetében minden adóhatósági és jogi fórumon, minden jogi eszközzel fellépünk a veszteségek és joghátrányok minimalizálása érdekében.

 

Munkaügyi képviselet

 

Pénzügyi tanácsadás

 

Székhelyszolgálat

Ha már sokszor került kellemetlen helyzetbe a szolgáltatók, partnerek előtt, mert postai küldeményeit nem kapta meg, vagy megkímélné magát attól, hogy a hivatalos szervek egy esetleges ellenőrzés miatt váratlanul felkeressék otthonában, akkor nálunk jó helyen jár! Mi levesszük a válláról ezeket a terheket, nem kell vesződnie az ezzel kapcsolatos adminisztrációs ügyintézéssel. Irodánk nagy tapasztalattal és hozzáértéssel biztosítja cége, egyéni vállalkozása székhelyét.

Székhelyszolgálat szolgáltatást igénybe vevő Ügyfeleinknek 95%-ban könyvvezetési szolgáltatást is nyújtunk, így ha vállalkozna, esetleg könyvelőirodát váltana, gondoljon a vállalkozása székhelyére is. Gördülékeny ügyintézés, precíz munkavégzés jellemzi kollégáinkat, mely elengedhetetlen egy professzionális székhely szolgáltató esetében. A Megbízó részére a székhelyre érkező küldeményeket még aznap, de legkésőbb a kézbesítést követő munkanap e-mailben továbbítjuk, a könyvelésre vonatkozó küldemények a cégreferens könyvelő részére átadásra kerülnek, csökkentve ezzel Ügyfeleink ügyintézési terheit, megspórolva nekik időt és energiát. Természetesen a szolgáltatást azon Ügyfelek is igénybe vehetik, akiknek a székhelyszolgáltatáson kívül más szolgáltatást nem nyújtunk. A Megbízó kérésére – amennyiben nem a Megbízó jár el, úgy a meghatalmazás ellenében – postai úton érkezett iratokat átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával nyitvatartási időben előre egyeztetett időpontban átadjuk. Külön igény esetén a Megbízó által megjelölt iratokat térítésmentesen postai úton továbbítjuk az általuk megadott postai címre.  A Megbízót egy esetleges székhelyszolgáltatás ellenőrzéskor képviseljük. Ehhez a Megbízónknak nem kell mást tennie, mint biztosítani részünkre a szerződéskötés létrejöttekor az aktuális cégiratokat, illetve a változásokról a módosító iratokat, továbbá a küldemények átvételéhez szükséges postai meghatalmazást.

A székhelyszolgáltatás létrejöttéhez szükséges ügyintézési idő minimális, csupán pár lépésből áll, melyek a következők: A Megbízónak az általunk aláírt székhelyhasználati nyilatkozatot el kell küldenie a megbízott ügyvédnek, aki továbbítja ezt a Cégbíróság felé, így a székhely bejegyzésre kerül. A megbízási szerződés, valamint a postai küldemények átvételéhez szükséges postai meghatalmazás mindkét fél által aláírásra kerül, a cégtábla kihelyezéséről gondoskodunk, a székhelyszolgáltatás tényét bejelentjük a NAV felé. Így Megbízónk kényelmesen, otthonukból e-mailben követhetik nyomon a beérkező küldeményeket. Miért vesződne a postán sorban állással, ha ilyen egyszerűen is kézhez kaphatja küldeményeit?!